logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Chuyên ngành đào tạo

01.01.20 | 7027 |

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (CƠ ĐIỆN LẠNH)

2. TRUNG CẤP KỸ THUẬT NHIỆT (ĐIỆN LẠNH)

3. CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

4. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

1. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (CƠ ĐIỆN LẠNH)

1.1.  Mục tiêu chương trình đào tạo

Người tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

1.1.1. Trưởng nhóm phụ trách các vấn đề thi công, sửa chữa, vận hành các hệ thống lạnh, tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng và thành viên trong các nhóm thiết kế hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh và máy sấy nông sản, thực phẩm.

1.1.2.Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc.

1.1.3. Ứng xử một cách chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

1.2. Chuẩn đầu ra sinh viên

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ Nhiệt

SO1: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với chuyên ngành.

SO2: Có khả năng đề xuất các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật các hệ thống, thiết bị hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành.

SO3: Có khả năng áp dụng các giao tiếp bằng văn bản, bằng thuyết trình và đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật thích hợp.

SO4: Có khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm liên quan đến chuyên ngành; có khả năng phân tích và làm làm rõ kết quả đo và thí nghiệm.

SO5: Có khả năng trở thành thành viên hoạt động hiệu quả trong nhóm kỹ thuật.

1.3 Nội dung chương trình (Tên và khối lượng các học phần)

/images/files/CHUONG%20TRINH%20CAO%20DANG%20CNKTN%202021%20(update%202022).docx

2. TRUNG CẤP KỸ THUẬT NHIỆT (ĐIỆN LẠNH)

2.1. Đặc điểm chương trình

Chương trình đào đạo được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ kết hợp với kinh nghiệm về đào tạo nghề hàng chục năm qua của trường. Đặc biệt ngoài những nội dung cơ bản chương trình học còn được bổ sung thêm những kiến thức và bài thực hành nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương, trong chương trình có từ 2 đồ án môn học giúp sinh viên tổng hợp và bổ sung những kiến thức cần thiết . Trước khi tốt nghiệp sinh viên được tham quan tại các các nhà máy để liên hệ thực tiễn và lý thuyết. Ngoài ra kết thúc khóa học sinh viên phải thực hiện một đồ án tốt nghiệp, đây là dịp để sinh viên tổng hợp những gì đã học và biết cách liên hệ thực tế sản suất cũng như tạo ra các mối quan hệ khác trong đời sống, việc làm…

2.2 Nội dung chương trình (Tên và khối lượng các học phần)

/images/files/CTDTTCCNKTN.doc

2.3. Việc làm sau khi tốt nghiệp.

Kỹ thuật viên Điện lạnh sẽ làm việc ở vị trí kỹ thuật viên, công nhân. Cụ thể đảm nhiệm những công việc như:

Làm cán bộ kỹ thuật tại các công ty điện, điện lạnh: trực tiếp hoặc cùng công nhân thi công các công trình điện, điện lạnh như:  Thi công các hệ thống thông gió, điều hòa không khí dân dụng - công nghiệp, hệ thống lạnh, hệ thống sấy…, ngoài ra hướng dẫn thợ bậc thấp hơn.

Làm cán bộ kỹ thuật tại các công ty sản xuất, thương mại, dịch vụ… nhiệm vụ là quản lý bộ phận kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, hệ thống sấy, lò hơi công nghiệp.

Ngoài ra còn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác như: nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn kỹ thuật về thiết bị điện lạnh…

3. CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

3.1. Đặc điểm chương trình

Chương trình đào đạo được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ kết hợp với kinh nghiệm về đào tạo nghề hàng chục năm qua của trường. Đặc biệt ngoài những nội dung cơ bản chương trình học còn được bổ sung thêm những kiến thức và bài thực hành nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương. Trước khi tốt nghiệp sinh viên được thực tập sản xuất tại các nhà máy để tiếp cận công nghệ và cọ xát thực tế. Ngoài ra kết thúc khóa học sinh viên phải hoàn thiện một sản phẩm đúng chuyên nghề, đây là dịp để sinh viên củng cố  kiến thức đã học và nâng cao kỹ năng thực hành trước khi ra trường.

3.2 Nội dung chương trình (Tên và khối lượng các học phần)

/images/files/CHUONG%20TRINH%20CAO%20DANG%20KTML%26%C4%90HKK%2025-08%20-2021%20(1).doc

3.3. Việc làm sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư thực hành nghề Kỹ Thuật máy lạnh và điều hòa không khí  sẽ đảm nhiệm những công việc như:

Làm kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật tại các công ty điện, điện lạnh: trực tiếp thi công các hệ thống thông gió, điều hòa không khí dân dụng - công nghiệp,hệ thống lạnh, hệ thống sấy…, ngoài ra hướng dẫn thợ bậc thấp  hơn và thợ phụ.
Làm kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật tại các công ty sản xuất, thương mại, dịch vụ…nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, hệ thống sấy, lò hơi công nghiệp.

Ngoài ra, còn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác như: nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn kỹ thuật về thiết bị điện lạnh…

4. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hiện tại Bộ môn Điện lạnh có các loại hình đào tạo ngắn hạn sau đây:

Đào tạo công nhân kỹ thuật 3/7 (sơ cấp nghề) nghề Điện lạnh. Thời gian đào tạo 30 tuần (6 chuyên đề ). Khai giảng thường xuyên hàng tháng. Học buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

chuyên đề, kinh phí và thời gian học tập. 

/images/files/M%E1%BA%AAU%20H%E1%BB%8CC%20PH%C3%8D%20C%C3%81C%20CHUY%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%80.docx

Đào tạo chuyên đề lắp đặt và vận hành máy điều hòa nhiệt độ.

Đào tạo nâng bậc thợ - bồi dưỡng tay nghề cho công nhân của các công ty, nhà máy.

Bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên dạy nghề theo yêu cầu của các trường nghề.


Các Tin Khác: