logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Đội ngũ giảng viên khoa công nghệ Nhiệt Lạnh

04.02.17 | 3987 |

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT  - LẠNH

Văn phòng Khoa: Lầu 4 Khu Nhà F ( F4.7)

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

65 Huỳnh Thúc Kháng Q1 TPHCM

alt

LÊ QUANG HUY

TS KT Nhiệt

Trưởng Khoa CN Nhiệt -Lạnh 

0903 775 152

lequanghuy@caothang.edu.vn

 TRƯƠNG HỒNG ANH

Ths KT Nhiệt

Trưởng Bộ môn Nhiệt Lạnh 

0903 344 798

truonghonganh@caothang.edu.vn

NGUYỄN HỮU QUYỀN    
Ths KT Nhiệt
Phó Trưởng Bộ môn Nhiệt Lạnh 
0909 675 704
nhquyen@caothang.edu.vn

LÊ ĐÌNH TRUNG    
Ths KT Nhiệt
Phó Trưởng Bộ môn Nhiệt Lạnh 
0918 229 694
ldtrung@caothang.edu.vn

NGUYỄN VĂN BẮC    
NCS KT Nhiệt
Giảng viên
0974 844 033
nvbac@caothang.edu.vn 

 

NGÔ THỊ MINH HIẾU    
Ths KT Nhiệt
Giảng viên

0909154819
ngothiminhhieu@caothang.edu.vn

NGUYỄN CHÍ THIỆN    
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
0934 718 527
nguyenchithien@caothang.edu.vn

TRẦN THỊ NGỌC DIỆP    
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
0903 546 707
tranthingocdiep@caothang.edu.vn

ĐẶNG THỊ TRÚC LINH    
SĐH KT Nhiệt
Giảng viên
0377 733 030
dangthitruclinh@caothang.edu.vn

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN    
SĐH KT Nhiệt
Giảng viên
0703 320 800
nguyenphucnguyen@caothang.edu.vn

TRẦN QUANG DANH
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
033 9314 909
tranquangdanh@caothang.edu.vn  

LÊ THANH ĐẠT
SĐH Nhiệt 
Giảng viên
0974 171 947
lethanhdat@caothang.edu.vn

NGUYỄN-T-TRỌNG TUẤN
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
0988 861 146
nguyentrantrongtuan@caothang.edu.vn

NGUYỄN QUỐC HỒNG
Kỹ sư Nhiệt
GV thực hành
0985 419 414
nguyenquochong@caothang.edu.vn   

LÊ THỊ BẢO HÀ
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
0374 901372
lethibaoha@caothang.edu.vn    

MAI XUÂN ĐIỀU
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
0915 297 779
xuandieu79cr@gmail.com    

PHẠM MINH DUY    
Cử nhân Nhiệt    
GV thực hành    
0373 014 301
phamminhduy@caothang.edu.vn

LÊ THANH HIỆP    
Cử nhân Nhiệt    
GV thực hành    
0373620967
lethanhhiep@caothang.edu.vn    

PHAN THANH HUY    
SĐH Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
0981 684 885
phanthanhhuy@caothang.edu.vn

NGUYỄN HỮU THÀNH    
SĐH  Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
0785 979 115
nguyenhuuthanh@caothang.edu.vn

NGUYỄN MINH QUỐC     
Kỹ sư Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
0966 821 046
nguyenminhquoc@caothang.edu.vn
 

GIANG KIẾN CƯỜNG  
Ths Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
0934620772
giangkiencuong@caothang.edu.vn
 

 LƯƠNG THỊ THU HUYỀN    
Kỹ sư Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
0383018408
luongthithuhuyen2309@gmail.com
 

 

NGUYỄN TRỌNG TÍN 
SĐH Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
 0906969536
tinnt75@gmail.com
 

 

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
KS Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
 0906604029
nguyentruonggiang@caothang.edu.vn

 

 


Các Tin Khác: