logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Đội ngũ giảng viên khoa công nghệ Nhiệt Lạnh

04.02.17 | 17019 |

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT  - LẠNH

Văn phòng Khoa: Lầu 4 Khu Nhà F ( F4.7)

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

65 Huỳnh Thúc Kháng Q1 TPHCM

alt

LÊ QUANG HUY

TS KT Nhiệt

Trưởng Khoa CN Nhiệt -Lạnh 

lequanghuy@caothang.edu.vn

 NGUYỄN HỮU QUYỀN 

NCS -  KT Nhiệt

Phó Khoa công nghệ Nhiệt Lạnh 

nhquyen@caothang.edu.vn

 

TRƯƠNG HỒNG  ANH     
Ths KT Nhiệt
 Trưởng Bộ môn Nhiệt Lạnh 

truonghonganh@caothang.edu.vn


 

LÊ ĐÌNH TRUNG    
Ths KT Nhiệt
Phó Trưởng Bộ môn Nhiệt Lạnh -    Tổ trưởng công đoàn khoa 

ldtrung@caothang.edu.vn

NGÔ THỊ MINH HIẾU    
NCS - KT Nhiệt

Phó Trưởng Bộ môn Nhiệt Lạnh 
ngothiminhhieu@caothang.edu.vn

NGUYỄN CHÍ THIỆN    
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
nguyenchithien@caothang.edu.vn

TRẦN THỊ NGỌC DIỆP    
Ths KT Nhiệt
Giảng viên - Tổ phó tổ công đoàn 
tranthingocdiep@caothang.edu.vn

ĐẶNG THỊ TRÚC LINH    
SĐH KT Nhiệt
Giảng viên
dangthitruclinh@caothang.edu.vn

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN    
SĐH KT Nhiệt
Giảng viên
nguyenphucnguyen@caothang.edu.vn

TRẦN QUANG DANH
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
tranquangdanh@caothang.edu.vn  

LÊ THANH ĐẠT

Ths Nhiệt 
Giảng viên
lethanhdat@caothang.edu.vn

NGUYỄN-T-TRỌNG TUẤN
NCS - KT Nhiệt
Giảng viên - Phó Bí thư Trường Cao Thắng 
nguyentrantrongtuan@caothang.edu.vn

NGUYỄN QUỐC HỒNG
SĐH Nhiệt Lạnh 
Giảng viên
nguyenquochong@caothang.edu.vn   

LÊ THỊ BẢO HÀ
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
lethibaoha@caothang.edu.vn    

MAI XUÂN ĐIỀU
Ths KT Nhiệt
Giảng viên
xuandieu79cr@gmail.com    

PHẠM MINH DUY    
SĐH Công nghệ  Nhiệt   
Giảng viên     
phamminhduy@caothang.edu.vn

 

 NGUYỄN HỮU THÀNH    
Ths  Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
nguyenhuuthanh@caothang.edu.vn

NGUYỄN MINH QUỐC     
SĐH Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
nguyenminhquoc@caothang.edu.vn
 

GIANG KIẾN CƯỜNG  
Ths Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
giangkiencuong@caothang.edu.vn
 

 LƯƠNG THỊ THU HUYỀN    
Ths   Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    

luongthithuhuyen@caothang.edu.vn

 

NGUYỄN TRỌNG TÍN 
Ths  Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    

nguyentrongtin@caothang.edu.vn

 

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
SĐH Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
nguyentruonggiang@caothang.edu.vn

 

ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI 
KS Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    

dangthituongvi@caothang.edu.vn

 

NGUYỄN NGỌC VINH 
SĐH Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
nguyenngocvinh@caothang.edu.vn

NGUYỄN KHẮC THANH 
KS Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
nguyenkhacthanh@caothang.edu.vn

PHAN THANH HUY  
SĐH  Nhiệt Lạnh    
Giảng viên    
phanthanhhuy@caothang.edu.vn


Các Tin Khác: