logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Hướng dẫn sử dụng

Cách đăng nhập và học online từ google classroom và Zoom

07.03.20 | 283 |
Cách thức học tập online và offline bằng phần mềm google classroom và Zoom