logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Công ty TAIKISHA tuyển Kỹ sư HVAC - Giám sát công trình

11.02.20 | 1099 |

Công ty TAIKISHA tuyển Kỹ sư HVAC - Giám sát công trình

CÔNG TY TAIKISHA TUYỂN DỤNG 

Kỹ sư HVAC (Giám sát công trình) – cần 06 nhân viên

 


Các Tin Khác: