logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Video bài giảng các môn học chuyên ngành thuộc khoa công nghệ Nhiệt Lạnh Trường CĐKT Cao Thắng

04.05.24 | 75 |

1- Video bài giảng môn Nhiệt động lực học 

* Hướng dẫn giải bài tập Chất Thuần khiết - Ths Giang Kiến Cường - Khoa công nghệ nhiệt lạnh CKC 

https://www.youtube.com/watch?v=fAkaogsZqQ8

* Hướng dẫn giải bài tập chương 6 :  Không khí ẩm - Ths Giang Kiến Cường - khoa công nghệ Nhiệt Lạnh CKC 

https://www.youtube.com/watch?v=gUstRfznwX4

2- Video bài giảng Bài Tập Truyền Nhiệt của Giảng Viên Đặng Thị Trúc Linh 

https://www.youtube.com/watch?v=JgWJzcFpC70


Các Tin Khác: