logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Kiểm Định ABET

Làm việc với Ban cố vấn chương trình và chuẩn đầu ra

Làm việc với Ban cố vấn chương trình và chuẩn đầu ra

26.10.19 | 367 |
Trong ngày 26/10/2019, tại phòng hội thảo Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng đã tổ chức buổi hội thảo góp ý kiến mục tiêu chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt 2019 – 2020.

Mục tiêu chương trình và chuẩn đầu ra

01.10.19 | 651 |
Người tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Nhiệt