logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Họp Ban Cố Vấn Công Nghiệp IAB Ngành Công Nghệ Nhiệt Thường Niên Năm 2024

23.05.24 | 75 |

Họp ban cố vấn công nghiệp IAB ngành công nghệ nhiệt thường niên năm 2024

- Rà soát lại mục tiêu - chuẩn đầu ra chương trình ngành công nghệ nhiệt áp dụng cho khoá 2023

- Lấy ý kiến của Doanh nghiệp về chương trình đào tạo ngành kỹ thuật nhiệt chương trình đào tạo  2024 

- Đại diện doanh nghiệp đánh giá về kiến thức , kỹ năng của sinh viên năm cuối ( SV tại thời điểm thực tập tốt nghiệp doanh nghiệp )

- Định hướng phát triển nghề nghiệp trong 3-5 năm tại doanh nghiệp, doanh nghiệp Cần thêm về vấn đề gì trong đào tạo.

buổi làm việc kéo dài từ 9h00 đến 11h00. các doanh nghiệp cùng chia sẽ và nhấn mạnh điểm mạnh và điểm yếu của SV; khoa/bộ môn ghi nhận và triển khai cải tiến liên tục áp dụng cho khoá tiếp theo.


Các Tin Khác: