logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Tuyển dụng 05/04/2021 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PTI VÀ SỬA CHỮA CONTAINER

05.04.21 | 23 |

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PTI VÀ SỬA CHỮA CONTAINER

ttps://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/TUYENDUNGNHANVIENPTIVASUACHUACONTAINER-3078.html


Các Tin Khác: