logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Tuyển Dụng 22/03/2021

23.03.21 | 38 |

1- Nhân viên vận hành tòa nhà - công ty Đang Khôi

https://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/NhanVienVanHanhToaNha-3008.html

2- TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN AZ ENGINEERING

https://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/TUYENDUNGNHANVIENKYTHUAT-3001.html

3- Nhân viên lắp đặt máy lạnh dân dụng - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH

https://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/NHANVIENKITHUATLAPDATMAYLANH-2993.html


Các Tin Khác: