logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch công tác tuần 38(Từ Ngày 18/5/2020 Đến Ngày 23/5/2020))

16.05.20 | 70 |

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
18/5

8h00 họp khoa

Tất cả giảng viên khoa công nghệ Nhiệt Lạnh 

tại F4.7 văn phòng khoa 

THỨ BA

19/5

14h00 tại phòng Hội thảo

Giao ban đào tạo và nền nếp học tập tại Trường

TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các bộ môn

(Giảng viên có giờ không dự họp)

THỨ TƯ

20/5

10h00 tại phòng Khách

Họp xét thi đua tháng 5/2020

TP: Hội đồng thi đua

THỨ NĂM

21/5

THỨ SÁU

22/5

THỨ BẢY

23/5

Lưu ý:

- Các đơn vị xét thi đua tháng 5/2020, nộp sổ thi đua về phòng HC-QT trước 09h00 ngày Thứ Tư, 20/5/2020.

- Phòng CTCT-HSSV kiểm tra nền nếp dạy và học, sĩ số HSSV các lớp; báo cáo trong cuộc họp giao ban đào tạo vào lúc 14h00 ngày 19/5/2020.


Các Tin Khác: