logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch công tác tuần thứ 19

04.01.20 | 165 |

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT -LẠNH 

Giảng viên giảng dạy lý thuyết và thực hành  theo lịch đào tào.

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
06/01

7h30 Góp ý các tiêu chí đánh giá môn thực tập tốt nghiệp. 

mời nhóm ABET ( Th. Huy; H. Anh; Quyền; Trung; Hiếu và giảng viên không có giờ ) 

 

THỨ BA
07/01

9h30 Báo cáo tổng kết PI của môn KTLUD, AVCN 

mời nhóm ABET ( Th. Huy; H. Anh; Quyền; Trung; Hiếu và giảng viên không có giờ ) 

- nhóm trưởng SO2 &SO9 

 

THỨ TƯ
08/01

07h00 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
Chấm thi khoa học kỹ thuật cho học sinh THPT (Sở GDĐT TP.HCM tổ chức)
TP: Các thầy Quang Huy, Tùng Linh, Thanh Nhân

Giảng chuyển giai đoạn 

13h30 phòng F4.8

Nguyễn Hữu Thành

Giang Kiến Cường

Nguyễn Minh Quốc

THỨ NĂM
09/01

07h30 tại VP khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh
Khoa Công nghệ  Nhiệt-Lạnh họp tổng kết công tác triển khai ABET học kỳ I
Kính mời: Thầy Văn Thành, cô Thanh Bình

các giảng viên có mặt tại khoa lúc 6h45 để chuẩn bị. 

Giảng chuyển giai đoạn 

14h F4.8

GV: Nguyễn Trần Trọng Tuấn

THỨ SÁU
10/01

Giảng chuyển giai đoạn 

7h30 F4.3

Lê Thanh Đạt

Giang Kiến Cường

Nguyễn Minh Quốc

Nguyễn Hữu Thành 

17h00-19h00 tại Sảnh B
Chương trình “Tết Đoàn viên”
TP: BCH Hội Sinh viên, chiến sĩ xuân tình nguyện
Kính mời: BCH Đoàn Thanh niên, Bí thư Chi đoàn giáo viên các khoa/bộ môn

THỨ BẢY
11/01

 

12h30-13h30 tại Hội trường A
Họp khoa Điện – Điện tử
TP: Giảng viên khoa Điện - Điện tử

Hội nghị Cán bộ-Viên chức lần thứ 37
TP: Như Hội nghị CB-VC cấp tổ
-13h00-14h00 Dùng trà, cà phê (tại Sảnh A)
-14h00-16h30 Hội nghị (tại Hội trường A)
-16h30 Dùng cơm thân mật (tại Sảnh B)
TP: Khách mời, CB-VC tham dự Hội nghị, nhân viên hợp đồng

Toàn thể giảng viên khoa công nghệ Nhiệt - Lạnh 

Ghi chú: Kính mời các Tổ Công đoàn ( Mr Trung - Diệp - Hà )  nhận quà Tết tại phòng Y tế vào lúc 09h00 Thứ Năm, (09/01/2020).


Các Tin Khác: