logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Tuyển dụng 25/05/2023

25.05.23 | 507 |

Tuyển Dụng Tháng 05 tiếp theo 

1- Cty Cơ Điện lạnh LQC

https://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/TUYENNHANVIENBAOTRIHETHONGDIEUHOAKHONGKHI-4171.html

2- Vị trí tuyển dụng: TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH – Làm việc tại VP Q. Phú Nhuận

https://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/TUYENNHANVIENKINHDOANHLamviectaiVPQPhuNhuan-4166.html

3- Vị trí tuyển dụng: KTV vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

https://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/KTVvanhanhvabaotrihethonglanh-4165.html

4- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kỹ Thuật

https://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/NhanvienKyThuat-4163.html

5- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

https://vieclam.caothang.edu.vn/viec-lam/Nhanvienkinhdoanh-4156.html


Các Tin Khác: