logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch Công Tác Tuần Thứ 21 (Từ Ngày 18/01/2021 Đến Ngày 24/01/2021)

18.01.21 | 115 |

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
18/01

09h00 tại Phòng Khách

Họp công tác chuẩn bị Hội nghị CB-VC lần thứ 38

TP: BTV Công đoàn; các thầy/cô Thanh An, Thanh Hiệp, Hiếu Để, Thành Hậu, Kim Chi

Kính mời: Giám hiệu

       

13h00 F4.1  dự giờ tiết giảng chuyển giai đoạn Thầy Nguyễn Minh Quốc 

lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống lạnh 

           

THỨ BA

19/01

08h00 F4.1  dự giờ tiết giảng chuyển giai đoạn Thầy Nguyễn Minh Quốc 

lắp đặt máy lạnh ĐHKK 2 khối

8h00 tại F4.1 dự giờ tiết giảng chuyển giai đoạn Thầy Nguyễn Hữu Thành  

lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống lạnh 

08h00-11h00 tại Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thương mại TKĐ

Thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thương mại TKĐ

TP: Thầy Quang Huy; Thầy Đình Trung                                                         

13h00 F4.1  dự giờ tiết giảng chuyển giai đoạn Thầy Giang Kiến Cường 

lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống lạnh 

13h00 F4.1  dự giờ tiết giảng chuyển giai đoạn Thầy Nguyễn Hữu Thành

lắp đặt kho lạnh hệ thống. 

 

THỨ TƯ

20/01


10h00 tại Phòng Truyền Thống
Tiếp đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK)
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Bình, Vũ Dzũng, Chí Phi, Quang Huy, Ngọc Thạnh, Quốc Văn, Ngọc Anh
(10h30 Đoàn tham quan cơ sở vật chất các khoa)

13h00 F4.1  dự giờ tiết giảng chuyển giai đoạn Thầy Giang Kiến Cường 

lắp đặt kho lạnh hệ thống. 


14h00 tại Phòng Khách
Họp xét thi đua tháng 01/2021
TP: Hội đồng thi đua

THỨ NĂM

21/01

09h00 tại Phòng Truyền Thống
Họp Hội đồng Trường
TP: Thành viên Hội đồng Trường                                                           

14h00 tại phòng Truyền thống
Tiếp đoàn công tác Trường CĐ Công Thương miền Trung
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Nhân, Văn Thành, Việt Dũng, Thanh Bình; Trưởng các khoa chuyên ngành (không có giờ)

THỨ SÁU

22/01

 

 

THỨ BẢY

23/01

 

Hội nghị Cán bộ-Viên chức lần thứ 38
13h00-14h00 Dùng trà, cà phê (tại Sảnh A)
14h00-16h30 Hội nghị (tại Hội trường A)
TP: Như Hội nghị CB-VC cấp tổ
16h30 Dùng cơm thân mật (tại Sảnh B)
TP: Khách mời, CB-VC tham dự Hội nghị, nhân viên hợp đồng

CHỦ NHẬT

24/01

09h00-12h00 tại Sân trường
Hội thi "Solar Energy 2020”
TP: Toàn thể giảng viên Khoa CN Nhiệt-Lạnh
Kính mời: Giám hiệu

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 01/2021, nộp sổ thi đua về phòng HCQT trước 09h00 Thứ Tư, ngày 20/01/2021.


Các Tin Khác: