logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch thi lại học kỳ 1 năm 2019-2020

25.04.20 | 1350 |

LỊCH THI LẠI TUẦN 39

STT

THỜI GIAN

THỨ

LỚP

MÔN

PHÒNG

GIÁO VIÊN COI THI

GHI CHÚ

1

7h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐ NL 18A+B

TN-TBTĐN

C7.6

Nguyễn Hữu Thành

Mai Xuân Điều

37SV

2

7h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐN KTML 19A+B+C

KTAT&MTCN

C7.5

Lê Thị Bảo Hà

Nguyễn Văn Bắc

41SV

3

9h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐ NL 18A+B

BQMN

C7.6

Nguyễn Quốc Hồng

Nguyễn Văn Bắc

25SV

4

9h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐN KTML 18A+B+C

CLC

C7.5

Nguyễn Minh Quốc

10SV

5

9h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐN KTML 19A

NĐLH

C7.4

Nguyễn Hữu Thành

Mai Xuân Điều

44SV

6

9h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐN KTML 19B

NĐLH

C7.3

Lê Thanh Đạt

Trần Quang Danh

30 SV

7

9h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐN KTML 19C

NĐLH

C7.2

Lê Thị Bảo Hà

Phan Thanh Huy

40SV

8

13h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐ OTO 18A+B+C+D

KTN

C7.6

Lê Thị Bảo Hà

Nguyễn Quốc Hồng

33SV

9

13h00

Thứ 7

(30/05/20)

CĐ NL 18A+B

VLNĐL

C7.5

Nguyễn Minh Quốc

Nguyễn Hữu Thành

34SV

10

13h00

Thứ 7

(30/05/20)

TC NL 18

TG&ĐHKK

C7.4

Phan Thanh Huy

 

LỊCH THI LẠI TUẦN 40

STT

THỜI GIAN

THỨ

LỚP

MÔN

PHÒNG

GIÁO VIÊN COI THI

GHI CHÚ

1

7h00

Thứ 7

(06/06/20)

CĐ NL 19A+B+C

KTAT&MTCN

C7.6

Lê Thanh Đạt

Lê Thị Bảo Hà

17SV

2

7h00

Thứ 7

(06/06/20)

CĐN KTML 18A+B+C

VLNĐL

C7.5

Nguyễn Trần Trọng Tuấn

Nguyễn Quốc Hồng

38SV

3

9h00

Thứ 7

(06/06/20)

TC ĐCN 18

KTĐL

C7.6

Lê Thị Bảo Hà

16SV

4

9h00

Thứ 7

(06/06/20)

TC NL 18

KTL

C7.5

Nguyễn Trần Trọng Tuấn

Nguyễn Quốc Hồng

1SV

5

9h00

Thứ 7

(06/06/20)

CĐN KTML 18A+B+C

KTL

35SV

                                                                                                                 TPHCM, ngày 20/05/2020

                                                                                                                    Khoa/ Bộ môn( đã ký) 


Các Tin Khác: