logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Thông tin chương trình và sự kiện sắp tới của Panasonic

21.05.24 | 205 |

Thông tin chương trình và sự kiện sắp tới của Panasonic 
1, Giới thiệu chương trình tuyển dụng của Panasonic: 

https://docs.google.com/document/d/1geKTG8OVZNg1XOsW-YBx5iWNjZ2auB1zDKozN_7c_CM/edit
2, Giới thiệu sự kiện online ngày 24/05:

https://docs.google.com/document/d/1uDPJIaFGiY7fANTajoKGLa3cS-jpR4uD7VE-sPmWQmg/edit


Các Tin Khác: