logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch Công Tác Tuần Thứ 09 (Từ Ngày 23/10/2023 Đến Ngày 29/10/2023)

23.10.23 | 200 |

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

23/10/2023

08h30-08h55 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Họp Hội đồng đấu thầu

TP: Theo danh sách

Kính mời: Đảng Ủy, Giám hiệu                                                                                                                                                                              

 

 

 

10h30-11h30  tại Phòng Truyền thống

Họp với ASU

TP: Giám hiệu, Cô Thanh Bình

11h20 Họp khoa/bộ môn 

 

THỨ BA

24/10/2023

 

 

THỨ TƯ

25/10/2023

 

 

THỨ NĂM

26/10/2023

  

14h00-15h00 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập HSSV thuộc tiêu chuẩn 5 tháng cuối năm 2023 (khóa 2020: HK6, khóa 2021: HK4, khóa 2022: HK2)

TP: Hội đồng chế độ chính sách HSSV

 

21h25-24h00 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Đón đoàn kiểm định ABET

TP: Cô Thanh Bình, Cô Ngọc Anh

THỨ SÁU

27/10/2023

 

22h35-24h00 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Đón đoàn kiểm định ABET

TP: Cô Thanh Bình, Cô Ngọc Anh

THỨ BẢY

28/10/2023

 

 

CHỦ NHẬT

29/10/2023

10h00-17h30 Tiếp đoàn đánh giá ABET

Địa điểm và Thành phần: Theo kế hoạch

 


Các Tin Khác: