logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch Công Tác Tuần Thứ 10 (Từ Ngày 29/10/2023 Đến Ngày 05/11/2023)

29.10.23 | 224 |

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

CHỦ NHẬT

29/10/2023

10h00-17h30 Tiếp đoàn đánh giá ABET 

Địa điểm và Thành phần: Theo kế hoạch đã phân công    

 

THỨ HAI

30/10/2023

7h15 - 17h30 tất cả giảng viên có mặt tại Khoa/bộ môn 

07h45-17h30 Làm việc với đoàn đánh giá ABET 

Địa điểm và Thành phần: Theo kế hoạch đã phân công

 

08h00-09h00 tại Hội Trường A

Tiếp đón đoàn đánh giá kiểm định ABET 

TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó Phòng, Khoa; Trưởng bộ môn; Điều phối viên; giảng viên có tham gia phỏng vấn

  

09h00 tại Phòng khách Nhỏ_Nhà E

Họp về tiến độ sửa chữa KTX 

TP: Giám hiệu, P.HCQT, Thầy Công Thành, Thầy Thanh Nhã

7h15 - 17h30 tất cả giảng viên có mặt tại Khoa/bộ môn 
 

THỨ BA

31/10/2023

7h15 - 17h30 tất cả giảng viên có mặt tại Khoa/bộ môn 
 

07h45 Làm việc với đoàn đánh giá ABET 

Địa điểm và Thành phần: Theo kế hoạch đã phân công

17h15 - 17h30 tất cả giảng viên có mặt tại Khoa/bộ môn 

THỨ TƯ

01/11/2023

       

14h00-14h30 tại Phòng khách Nhỏ_Nhà E

Họp xét chuyển giai đoạn hợp đồng làm việc từ tháng 11 năm 2023 

TP: Hội đồng

Kính mời: Thầy Hữu Quyền, Thầy Hồng Anh (Khoa CN Nhiệt-Lạnh)

THỨ NĂM

02/11/2023

08h00 tại Phòng Truyền thống

Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy 

TP: Đảng ủy Khối, Đảng ủy viên

    

08h30 tại Phòng Khách lớn_Nhà E

Tiếp và làm việc với Liên đoàn Lao động TP. HCM 

TP: Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Kính mời: Giám hiệu 

15h00 tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Tham quan Phòng thí nghiệm đào tạo bán dẫn 

TP: Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Cán bộ Khoa Điện-Điện tử

THỨ SÁU

03/11/2023

 

 

 

1

THỨ BẢY

04/11/2023

08h00 tại Phòng C2.2

Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Môn Bóng bàn 

TP: Ban tổ chức, các Thầy/Cô theo danh sách đã đăng ký

Kính mời: Thường vụ Công đoàn, các giảng viên và sinh viên quan tâm tham dự

 

CHỦ NHẬT

05/11/2023

   

Các Tin Khác: