logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch Công Tác Tuần Thứ 12 (Từ Ngày 13/11/2023 Đến Ngày 19/11/2023)

13.11.23 | 213 |

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

13/11/2023

 

 

THỨ BA

14/11/2023

 

 

THỨ TƯ

15/11/2023

12h30 F4.8 giảng dạy chuyển giai đoạn Cô Lương Thị Thu Huyền 

TT LCB - Bài 2: kết nối ống đồng bằng rắc co

Kính mời Khoa/bộ môn  - GV không có tiết tham gia 

 

THỨ NĂM

16/11/2023

 

7h15 F4.10B giảng dạy chuyển giai đoạn Thầy Nguyễn Trọng Tín 

Thực tập ĐHKKTT : Bảo trì dàn lạnh dấu trần nối ống gió thệ thống ĐHKK 

VRV 

Kính mời Khoa/bộ môn  - GV không có tiết tham gia 

12h30 tại C4.2 bài giảng lý thuyết chuyển giai đoạn Thầy Nguyễn Trọng Tín 

Môn TG&ĐHKK - Tính toán các sơ đồ điều hoà không khí trên đồ thị  I-d 

Kính mời Khoa/bộ môn  - GV không có tiết tham gia 

THỨ SÁU

17/11/2023

6h30 tại C6.4  giảng dạy chuyển giai đoạn môn lý thuyết : Cô Lương Thị Thu Huyền 

Môn KTLCS: Chương 4- 4.4.2 Lý thuyết chung về máy nén piston 

Kính mời Khoa/bộ môn  - GV không có tiết tham gia 

16h00-21h00 tại Hội Trường A

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

TP: Ban tổ chức, các Thầy/Cô theo danh sách đã đăng ký

Kính mời: Thường vụ Công đoàn, các giảng viên và sinh viên quan tâm tham dự

THỨ BẢY

18/11/2023

   

CHỦ NHẬT

19/11/2023

   

Các Tin Khác: