logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch Công Tác Tuần Thứ 18 (Từ Ngày 25/12/2023 Đến Ngày 31/12/2023)

25.12.23 | 133 |

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

25/12/2023

 10h30-11h45 tại VP Khoa CN Nhiệt-Lạnh_F4.7

Hội nghị CBVC Tổ CĐ Khoa CN Nhiệt Lạnh; đánh giá - xếp loại viên chức Khoa CN Nhiệt-Lạnh năm 2023 

TP: Tất cả CBVC Khoa CN Nhiệt-Lạnh

Kính mời: Giám Hiệu; BTV Công đoàn Trường

 

THỨ BA

26/12/2023

08h00 tại Phòng Hội thảo

Tuyển dụng giảng viên 

TP: Hội đồng tuyển dụng; Trưởng/Phó các Khoa, Bộ môn các ngành CNKT ÔTô, CNKT Cơ khí, CNKT Đ-ĐT, CNKT ĐK&TĐH

09h00-10h00 tại Phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 7 

TP: Đảng viên Chi bộ 7

Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu

 

 

THỨ TƯ

27/12/2023

 

14h00-15h30 tại Hội trường B

 

Lễ Bàn giao thiết bị đào tạo, trao tặng tài trợ hoạt động thường xuyên và học thuật, khánh thành Trung tâm đào tạo Daikin tại Trường

TP: Toàn thể Giảng viên Khoa CN Nhiệt-Lạnh

Kính mời: Giám hiệu

THỨ NĂM

28/12/2023

 

 

    

 

 

14h00 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Họp Hội đồng lương 

TP: Hội đồng

 

 

THỨ SÁU

29/12/2023

 

 

10h00-11h00 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Họp Ban Giáo trình nội bộ - chuẩn bị giáo trình, tài liệu giảng dạy Học kỳ 2 (Năm học 2023-2024) 

TP: Theo quy định (Thầy Việt Dũng chuẩn bị nội dung)

14h00-16h30 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Tiếp Giảng viên mới tuyển 

TP: P.HC-QT và Giảng viên mới

THỨ BẢY

30/12/2023

08h00 tại Hội trường A

Chung kết cuộc thi "Solar Energy" năm học 2023-2024 

TP: Các Đội dự thi và toàn thể Cán bộ, Giảng viên Khoa CN Nhiệt-Lạnh

Kính mời: BTV Đoàn trường

 

CHỦ NHẬT

31/12/2023

   

Các Tin Khác: