logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch Công Tác Tuần Thứ 19 (Từ Ngày 01/01/2024 Đến Ngày 07/01/2024)

02.01.24 | 125 |

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

01/01/2024

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THỨ BA

02/01/2024

08h00 tại Công ty Môi trường đô thị TP.HCM

Nghe báo cáo chuyên đề Qúy 1/2024 – Công tác chính trị tư tưởng                   

TP: Các Đ/c Thanh Hảo, Văn Cương, Tấn Khoa, Văn Tiến                                                                                                                                             

 

THỨ TƯ

03/01/2024

 

14h00-15h00 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Họp xét chuyển giai đoạn Hợp đồng làm việc hiệu lực từ tháng 01 năm 2024 

TP: Hội đồng

Kính mời: Các Thầy Đại Nghĩa (BM ĐCN), Xuân Dũng, Xuân Nam (BM ĐTCN); Đắc Chi, Minh Phước (BM TĐH); Hữu Quyền, Hồng Anh (K.CNNL); Bá Phúc, Yến Ni, Công Khanh (K.CNTT); Văn Vũ, Thanh Phước (K.Cơ khí)

THỨ NĂM

04/01/2024

08h00 tại Phòng Hội thảo

Họp Đảng ủy 

TP: Đảng ủy viên

Kính mời: Tổ công tác của Đảng ủy khối

 

THỨ SÁU

05/01/2024

   

THỨ BẢY

06/01/2024

08h00 tại Hội trường A

Hội nghị cán bộ, viên chức lần thứ 41                                                

TP: Như Hội nghị cán bộ, viên chức cấp Tổ

(Lưu ý: Cán bộ, viên chức mặc đồng phục của Trường)                                                                                                                                                                                                                 

 

CHỦ NHẬT

07/01/2024

   

Các Tin Khác: