logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Lịch Trực Cán bộ Khoa- Bộ môn Tháng 09-10-11-12- năm 2023

16.10.23 | 220 |

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

       KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

LỊCH TRỰC CB KHOA/ BM THÁNG 09/2023

Cán bộ Khoa

Cán bộ Bộ môn

Thứ 2

Sáng

Lê Quang Huy

Trương Hồng Anh

Chiều

Nguyễn Hữu Quyền

Lê Đình Trung

Thứ 3

Sáng

Lê Quang Huy

Ngô Thị Minh Hiếu

Chiều

Nguyễn Hữu Quyền

Ngô Thị Minh Hiếu

Thứ 4

Sáng

Lê Quang Huy

Trương Hồng Anh

Chiều

Nguyễn Hữu Quyền

Lê Đình Trung

Thứ 5

Sáng

Lê Quang Huy

Ngô Thị Minh Hiếu

Chiều

Nguyễn Hữu Quyền

Ngô Thị Minh Hiếu

Thứ 6

Sáng

Lê Quang Huy

Trương Hồng Anh

Chiều

Nguyễn Hữu Quyền

Lê Đình Trung

Thứ 7

Sáng

Ngô Thị Minh Hiếu

Chiều

Lê Đình Trung

                                                                                                                                                                 Trưởng Khoa

                                                                                                                                                                 Đã ký

                                                                                                                                                                 TS. Lê Quang Huy

Tháng 10 -11-12 xem file đính kèm 

/images/files/L%E1%BB%8Bch%20tr%E1%BB%B1c%20CB%20Khoa%20-%20BM%20HK1%20-%20NH%202023-2024.docx


Các Tin Khác: